Posvítíme si na dluhy našeho města

27. 08. 2014


Dostaneme-li Vaši důvěru, nikdy nepodpoříme žádný návrh, který by vedl k dalšímu
zadlužování děčínských veřejných rozpočtů.

Uvědomujeme si, že zde existuje zátěž z minulosti spojená s nutností financovat
některá zařízení, která si na svůj provoz sama nevydělají. Svobodní však vycházejí
z předpokladu, že prioritně mají být peníze získávané z daní děčínských občanů
vynakládány na takové projekty, které budou sloužit ku prospěchu co největšího počtu
obyvatel a nikoli jednotlivým zájmovým skupinám. Za takové projekty pokládáme
především ty, jež jsou zaměřeny na budování a rekonstruování městské infrastruktury.

Prioritou Svobodných je ovšem také nechat co nejvíce peněz v kapsách těch,
kteří je vydělávají. Budeme se proto snažit rušit co nejvíce poplatků a daní, které
jsou v pravomoci města.

Další naší prioritou je zvýšení podílu přímé demokracie na rozhodování o městských
záležitostech. Budeme prosazovat možnost změnit takové rozhodnutí orgánů města,
které bude odmítat převážná část obyvatel - prostřednictvím lidového veta,
které se tak dobře osvědčilo např. ve švýcarských městech.

Posvítíme si na dluhy našeho města

Dostaneme-li Vaši důvěru, nikdy nepodpoříme žádný návrh, který by vedl k dalšímu
zadlužování děčínských veřejných rozpočtů.

Uvědomujeme si, že zde existuje zátěž z minulosti spojená s nutností financovat některá zařízení, která si na svůj provoz sama nevydělají. Svobodní však vycházejí z předpokladu, že prioritně mají být peníze získávané z daní děčínských občanů
vynakládány na takové projekty, které budou sloužit ku prospěchu co největšího počtu obyvatel a nikoli jednotlivým zájmovým skupinám. Za takové projekty pokládáme především ty, jež jsou zaměřeny na budování a rekonstruování městské infrastruktury.

Prioritou Svobodných je ovšem také nechat co nejvíce peněz v kapsách těch, kteří je vydělávají. Budeme se proto snažit rušit co nejvíce poplatků a daní, které jsou v pravomoci města.

Další naší prioritou je zvýšení podílu přímé demokracie na rozhodování o městských záležitostech. Budeme prosazovat možnost změnit takové rozhodnutí orgánů města, které bude odmítat převážná část obyvatel - prostřednictvím lidového veta,
které se tak dobře osvědčilo např. ve švýcarských městech.